Muôn sắc cuộc đời/Spring in summer tập 16-1

Muôn sắc cuộc đời/Spring in summer tập 16-1-Xuân Thiên: Vậy là lần này coi như cuối cùng cậu cũng trả hết cho mình rồi. Cao Nguyên: Mình còn nợ cậu tình cảm...Mình sẽ dùng cả đời này để trả. Xuân Thiên:-Cậu muốn trả cũng phải xem người ta có muốn nhận ko.


[youtube=http://youtu.be/hMtiDQbaB-0]

Lịch up tập tiếp theo, thứ 7 tuần sau 20/7: Spring in summer Tập 16-2

0 comments:

Pinterest Blogger Template