The goddess of fire/ Nữ thần lửa tập 19 Preview


The goddess of fire/ Nữ thần lửa tập 19 - Jung cùng Tae Do lên đường trở về nhà anh. Mắt Jung đã dần được chữa khỏi. 

Quân Nhật bắt đầu có ý định tấn công triều tiên, chúng muốn thu gom về nước những món đồ gốm quý giá nhất, và có thể là cả người làm gốm giỏi nhất.


0 comments:

Pinterest Blogger Template