Good doctor - Thiên thần áo trắng tập 11 Preview

Good doctor - Thiên thần áo trắng tập 11 - Shi On cầm hoa tặng Yoon Seo và nói: bác sĩ à, thật ra tôi...Trong khi đó Do Han cũng nói với Yoon Seo lời cảm ơn vì đã luôn ở bên anh. Good doctor - Thiên thần áo trắng tập 11 preview


Một số lời thoại của nữ chính Yoon Seo trong đoạn preview

Đoạn trong bệnh viện, Yoon Seo nhái Shi On:
-Xin hãy mau, hãy mau trả lời tôi đi
Đoạn trên xe:
--Ahh, tôi sắp điên mất rồi
-Xấu hổ quá
(Cô ấy được ai tỏ tình hoặc chuẩn bị tỏ tình với ai mà thấy xấu hổ nhỉ)

0 comments:

Pinterest Blogger Template